Podmínky užívání

Autorské právo

Obsah těchto webových stránek, zejména texty, obrázky a loga jsou chráněny autorskými právy. Froneri Polska Sp. z o.o. umožňuje prohlížení a stahování jakéhokoli obsahu umístěného na svých portálech pouze pro soukromé, nikoli komerční účely. Není dovoleno reprodukovat, zobrazovat, šířit nebo používat tohoto obsahu jiným způsobem pro veřejné či komerční účely. Tento obsah se nesmí měnit nebo používat na jiných webových stránkách nebo počítačové síti bez písemného povolení společnosti Froneri Polska Sp. z o.o. Odkazy webové stránky mohou být použity a povoleny jen se souhlasem firmy Froneri Polska Sp. z o.o.

 

Obsah a shromážděné informace

Froneri Polska Sp. z o.o. učiní veškeré úsilí při vytváření této webové stránky. Neexistuje však žádná záruka, že data, informace a prezentovaný obsah je úplný, přesný a aktuální. Z tohoto důvodu, v případě využití dat, informací a staženého obsahu je podmínkou, že Froneri Polska Sp. z o.o. odpovídá pouze za zanedbání garantovaných vlastností při zaviněného porušení základních povinností, úmyslu nebo hrubé nedbalostí při povinností, které mají nepříznivé účinky na zdraví.

 

Práva k ochranné známce

Značky a loga obsažené v této webové stránky jsou chráněny autorským právem. Je zakázáno třetím osobám používat tyto vyhrazené názvy a ochranné známky.